طراحی لوگوی باشگاه ورزشی هیوا حاتمی

0
عنوان پروژه :باشگاه ورزشی هیوا حاتمی
تایخ شروع پروژه :زمستان 1400
تاریخ پایان پروژه :زمستان 1400
طراح:گروه طراحان گرافیک مهفر
سبک کار : تایپوگرافی
محل انجام پروژه : تهران
لوگو باشگاه ورزشی سرکار خانم هیوا حاتمی در زمستان 1400 بر اساس خواسته های ایشان و ایده های گروه طراحان گرافیک مهفر طراحی شده است.
این لوگو با تایپوگرافی فارسی و ترکیب پخته حروف و نمادهای باشگاه ورزشی کاملا مفهوم فعالیت را میرساند.
در طراحی این لوگو قرینه بودن و توازن بین حروف و طرح کاملا رعایت شده است.
این لوگو دو زبانه میباشد و دارای طراحی لاتین هم میباشد.
سبک لوگوی لاتین بصورت اسپرت و فارغ از تحریری بودن فونت طراحی شده است.
نظرات
با هم پیشرفت کنیم