مهندسین مشاور اطلس برج کیمیا

0
عنوان پروژه :مهندسین مشاور اطلس برج کیمیا
تایخ شروع پروژه :بهار 1400
تاریخ پایان پروژه :بهار 1400

طراح :آقای سیدمهدی هاشمی
سبک کار : لوگو ترکیبی

لوگوی مهندسین مشاور اطلس برج کیمیا با هدف نمایش خدمات معماری و شهرسازی به درخواست مشتری طراحی شد، در این لوگو با استفاده از المان های شهرسازی شهر تهران بصورت محو و پشت سر المان اصلی لوگو که تایپوگرافی این مجموعه است به معرفی هویت این مجموعه پرداختیم.
تایپوگرافی مجموعه با استفاده از اشکال هندسی مربع و مستطیل بصورت چینش های معماری انجام شد.
و در نهایت مفتخریم که مشتری بدون هیچ تغییر و اصلاحی در طرح اولیه آن را تایید نمودند و هم اکنون در حال استفاده از این لوگو هستند.
نظرات
با هم پیشرفت کنیم