لوگو آرایشی و بهداشتی lavender

0
نام پروژه: لوگو محصولات آرایشی و بهداشتی لوندر تاریخ شروع پروژه: زمستان 1398 تاریخ پایان پروژه:زمستان 1398 طراح:گروه طراحان گرافیک مهفر سبک لوگو:ترکیبی
لوندر در زبان لاتین به معنای گیاه اسطوخودوس میباشد، گیاه اسطوخودوس به رنگ بنفش ملایم میباشد. در این طرح کارفرما بر نمایش مشخصات و مولفه های این انتخاب نام تایکید داشتند و در اتودهای اولیه که به ایشان تقدیم شد تمامی موارد و نکات حائز اهمیت را پیاده و اجرا کردیم.
در این لوگو با ایجاد فضای پر و خالی و اصطلاحا فضای مثبت و منفی نمادهای مربوطه ساخته شد و طبق آنچه که انتظار میرفت، طرح در همان مرحله ابتدایی به تایید کارفرما رسید.
از خصوصیات کاری گروه طراحان گرافیک مهفر این است که در مرحله ابتدایی کار تمامی موارد و سلایق مشتری را ارزیابی و با رعایت پیاده سازی آنها در چهارچوب های گرافیکی باعث رضایت کارفرما میشود. 
نظرات
با هم پیشرفت کنیم